پیست اسکی توچال، بین المللی شد!

با تایید فدراسیون جهانی پیست اسکی توچال بین المللی شد.پس از پیگیری های مستمر و رعایت کلیه ضوابط و قوانین پیست های اسکی دنیا در مجموعه ی تله کابین توچال، این پیست موفق به ثبت  "پیست بین المللی "گردید.
به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،با استانداردسازی پیست بین المللی توچال وتایید کارشناسان فدراسیون اسکی،این پیست رسما بین المللی شد.
بنابراین گزارش،امکان برگزاری مسابقات بین المللی در این پیست ، طی دوران بهره برداری وجود دارد.

گفتنی است پیست بین المللی توچال تا 30 آبانماه ،همه روزه میزبان علاقه مندان به ورزش اسکی میباشد.دریافت فایل ضمیمه