مدیرعامل شرکت تله کابین توچال به عنوان رئیس کمیته همگانی فدراسیون اسکی ج.ا.ا معرفی شد...

مدیرعامل شرکت تله کابین توچال به عنوان رئیس کمیته همگانی فدراسیون اسکی ج.ا.ا معرفی شد...به گزارش روابط عمومی تله کابین توچال ،در دیدار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال و  سرپرست

فدراسیون اسکی ج.ا.ا ، که در راستای تاکید وزارت ورزش و جوانان در اشاعه فرهنگ ورزش همگانی و

منویات مقام معظم رهبری در خصوص با ارزش بودن مجموعه توچال در جذب آحاد مردم به ورزش در

کوهستان صورت پذیرفت .

 ناصر طالبی سرپرست فدراسیون اسکی ، با توجه به تجربیات سید محمد رضا پرهیزکاردر فعالیتهای

گردشگری و تمرکز ورزش اسکی در نزدیکترین محل ورزشهای زمستانی به پایتخت سید محمد رضا

پرهیزکار مدیر عامل شرکت تله کابین توچال را به سمت مسئول کمیته همگانی فدراسیون منصوب کرد.

به گفته وی،این کمیته نقش بسیار اساسی و پر رنگی را در اجرای برنامه های فدراسیون دارد.


دریافت فایل ضمیمه