دکتر کوچکی نژاد:مجموعه تفریحی ورزشی توچال منحصر به فرد است...

دکتر کوچکی نژاد:مجموعه تفریحی ورزشی توچال منحصر به فرد است...

به گزارش روابط عمومی شرکت تله ­کابین توچال :

دکتر جبار کوچکی نژاد رئیس فراکسیون گردشگری و نائب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات

مجلس شورای اسلامی در تاریخ 93/06/05با حضور در دفتر مدیرعامل شرکت تله­ کابین توچال

از مجموعه ­ی مذکور بازدید بعمل آورد.بنابراین گزارش : در حین بازدید از مجموعه دکتر کوچکی نژاد ضمن منحصر به فرد دانستن مجموعه ­ی تله ­کابین توچال و شرایط بسیار مناسب آب و هوایی این مجموعه ، آمادگی فراکسیون گردشگری مجلس را برای همکاری و تعامل بیشتر در راستای بهبود و توسعه­ ی خدمات به شهروندان اعلام نمود.

گفتنی است : مدیرعامل شرکت تله ­کابین توچال ضمن ارایه گزارش از تعداد بازدیدکنندگان و برنامه های توسعه­ ای شرکت تله­ کابین توچال متناسب با طرح جامع مصوب خواستار همکاری فراکسیون گردشگری مجلس برای توجّه ویژه­ ی سازمان میراث فرهنگی ، و گردشگری به این مجموعه ی بزرگ تفریحی و ورزشی گردیدند.


دریافت فایل ضمیمه