"بخشی از مرقومه مقام معظم رهبری در بازدید از مجموعه توچال"

"بخشی از مرقومه مقام معظم رهبری در بازدید از مجموعه توچال"
                            

بسم الله الرحمن الرحیم 
تله کابین و محوطه زیبا و پر نشاط آن را دیدیم.این فرصت خوبی است که مسئولان و دست اندر کاران بنیاد بتوانند به مردم تهران و مسافران خدمت کنند.
این محل در کنار تهران شلوغ ،نعمت بزرگ خداوند است و شایسته است که مردم از آن حداکثر بهره را ببرند....

دریافت فایل ضمیمه