تعمیرات....

از روز سه شنبه مورخ 93/03/20 تا اطلاع ثانوی تعمیرات خطوط تله کابین آغاز خواهد شد...با توجه به فرارسیدن زمان بازدیدهای دوره ای و تعمیرات سالیانه،تا اطلاع ثانوی کلیه خطوط تله کابین توچال تعطیل و بهره برداری از آنها صورت نخواهد گرفت.


دریافت فایل ضمیمه