پیست پاک ...

پیست پاک ...به گزارش روابط عمومی توچال ،با توجه به نزدیک بودن میلاد پیامبر رحمت حضرت محمد (ص) و سفارش پیغمبر گرامی اسلام به پاکی و نظافت ،به همت هیات اسکی استان تهران و مدرسه اسکی توچال ،روز پنجشنبه در مراسم پاکسازی پیست بین المللی توچال به همراهی اسکی بازان محترم برگزار و در پایان مراسم به اسکی بازان گرامی که در این طرح شرکت نموده اند جوایزی به رسم یاد بود اهدا شد.
امید است این اقدام ،در مسیر هدف محیط پاک ،قدم موثری برداشته باشد.
     

دریافت فایل ضمیمه