شـــب!!!هیجــــــــــان!!!اسکــــــــــــــی....

شـــب!!!هیجــــــــــان!!!اسکــــــــــــــی....به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ،از تاریخ 12 آذرماه ،همه میهما نان اقامتی در هتل کوهستا نی توچال میتوانند  شب هنگام از  پیست اسکی بین المللی توچال  در صورت شرایط مطلوب جوی ، نهایت لذت را ببرند.


دریافت فایل ضمیمه