تلاشی دیگر،در مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال...

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ،این شرکت پس از اخذ استاندارد ملی بهره

برداری خطوط 1 و2 ، استاندارد بهره برداری EN12927  ازشرکت بازرسی کابلهای فولادی اینترون

روسیه و متخصص تست های غیر مخرب کابلی که بیش از ده سال کلیه کابلهای خطوط تله کابین

توچال را بررسی میکند، موفق به اخذ این استاندارد برای کابل فولادی خط "1"  تله کابین توچال

گردید.

شایان ذکر است اخذ کلیه استانداردهای داخلی و بین المللی در راستای تلاش برای تحقق حقوق

مشتریان محترم مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال میباشد.


دریافت فایل ضمیمه