قابل توجه مراجعین محترم

قابل توجه مراجعین محترم با توجه به تعمیرات سالیانه خطوط تله کابین توچال...قابل توجه مراجعین محترم

با توجه به تعمیرات سالیانه خطوط تله کابین توچال، فقط از خطوط 1و2(ایستگاه اول به پنجم و بالعکس) بهره برداری خواهد شد.

دریافت فایل ضمیمه