طرح ویژه تخفیف "تابستانه" به فرهنگیان و دانشگاهیان...قابل توجه فرهنگیان و دانشگاهیان محترم:

با توجه به نزدیک شدن زمان تعطیلات تابستانی،طرح ویژه تخفیف "تابستانه" به فرهنگیان و دانشگاهیان،در مجموعه تفریحی ورزشی توچال برگزار میگردد.

کلیه دانش آموزان ، دانشجویان دانشگاههاوکارکنان وزارتخانه های مرتبط میتوانند با در دست داشتن معرفی نامه معتبر از 20 % تخفیف جهت استفاده از کلیه خطوط تله کابین توچال در ایام وسط هفته و پنجشنبه ها به استثناء تعطیلات برخوردار شوند.دریافت فایل ضمیمه