فراخوان طراحی....با توجه به اینکه طراحی نما و سازه ورودی بعد از پارکینگ شرکت تله کابین توچال مد نظر است،از شما عزیزان دعوت میشود در صورت تمایل و همفکری، نسبت به ارائه طرح پیشنهادی خود تا تاریخ 92/02/31 و به آدرس الکترونیکی info@tochal.org ،ما را در اجرای بهینه تر این طرح یاری فرمائید.

دریافت فایل ضمیمه