روزهای تعطیلی تله کاین در سال 92 ...

از تاریخ 92/01/17 روز های یکشنبه و دوشنبه هر هفته تعطیل میباشد....به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،از تاریخ 92/01/17 روز های یکشنبه و دوشنبه هر هفته خطوط تله کابین و پیست اسکی تعطیل میباشد.
مراجعین و اسکی بازان گرامی میتوانند از امکانات مجموعه تفریحی ورزشی توچال از روز های سه شنبه تا شنبه هر هفته در صورت مساعد بودن شرایط جوی بهره مند گردند.

دریافت فایل ضمیمه