تله کابین توچال،میزبان بزرگــــــــــــــــــــــــــــــــــــــترین بستنی دنیا!!!

در روز دوازدهم فروردین ماه، از بزرگترین بستنی دنیا در مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال،رونمایی خواهد شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،این رویداد بزرگ در روز 12 فروردین ماه سال جاری،از ساعت 10 صبح در محل ایستگاه اول تله کابین توچال ،بعد از مسیر پیاده روی جاده سلامت با همکاری شرکت فرآورده های لبنی لبن دشت(چوپان) برگزار میشود.
منتظر حضور شما هستیم........


دریافت فایل ضمیمه