گشت ویژه شبانه در محدوده پیست اسکی توچال.......

تجـــــــربه ای متفاوت در توچـــــــــــــــــــــــــــــال!!!قابل توجه میهمانان هتل توچال:

از تاریخ 91/12/10 خدمات ویژه
"گشت شبانه در محدوده پیست اسکی توچال"
با ماشین برفکوب برگزارخواهد شد.
بازدید از آسمان پر ستاره در ارتفاعات،گشت به یادماندنی در سکوت قله توچال و ....تجربه ای متفاوت را احساس خواهید کرد.
این گشت به  صورت زیر برگزار خواهد شد:
ردیف
مدت زمان گشت
قیمت هرنفر
هزینه و توضیحات
1
"30
350.000ريال

350.000ريال شامل هزینه رفت وبرگشت+پذیرایی

توضیحات:
الف) این گشت در صورت مساعد بودن شرایط جوی برگزار خواهد شد.
  ب)پس از رزرو اتاق ، فرم مربوطه را از متصدی دریافت نموده و پس از ثبت نام به مسئول مربوطه در هتل توچال تحویل دهید.
               "لحظات خوشی را برایتان آرزومندیم"
دریافت فایل ضمیمه