پیست اسکی توچال روز پنجشنبه باز است.

کلیه خطوط تله کابین توچال و پیست اسکی ،در صورت مساعد بودن شرایط جوی باز است.به گزارش روابط عمومی توچال،کلیه خطوط تله کابین توچال و پیست اسکی ،در صورت مساعد بودن شرایط جوی باز است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر ا تلفنهای 22435874-22173442-22404001 تماس حاصل فرمائید

دریافت فایل ضمیمه