پیست اسکی توچال ،بازگشایی شد.

با بارشهای چند روز اخیر ،پیست اسکی بین المللی توچال بازگشایی شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ،با بارشهای چند روز اخیر در ارتفاعات توچال ،پیست بین المللی توچال آماده استقبال از هموطنان عزیز واسکی بازان گرامی میباشد.
بنا بر این گزارش ، از روز جمعه مورخ 1391/08/26 ،پیست اسکی توچال بازگشایی گردید.
ضمنا روزهای بهره برداری از خطوط تله کابین و پیست اسکی همه روزه به جز یکشنبه ها خواهد بود.

دریافت فایل ضمیمه