ازچند روز پیش ،بارش برف در ارتفاعات توچال آغاز شد.

با نزدیک شدن به فصل اسکی ،از چند روز پیش ،بارش برف در ارتفاعات توچال آغاز و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی مجموعه تفریحی ورزشی توچال،  با نزدیک شدن به فصل سرما،از چند روز پیش ،بارش برف در ارتفاعات توچال آغاز و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت که در صورت آماده شدن پیست بین المللی توچال،هموطنان عزیز میتوانند از پیست اسکی این مجموعه در روزهای آینده استفاده نماید.

ضمنا جهت اطلاع دقیق از زمان بازگشایی پیست اسکی با تلفنهای زیر تماس حاصل فرمایید.

روابط عمومی:5-22404001

 واحد فروش :22173442

دریافت فایل ضمیمه