روز جهانی قدس را گرامی میداریم.

امام خميني در آستانه اولين روز قدس فرمود: روز قدس روزي است كه بايد تمام مستضعفين را از چنگال مستكبرين بيرون بياوريم. روزي است كه بايد جامعه مسلمين همه اظهار وجود بكنند و هشدار بدهند به ابرقدرتها و به اين تفاله‌هايي كه مانده است از آنها ـ چه در ايران و چه در ساير جاها….دریافت فایل ضمیمه