میلاد با سرسعادت و موفور السرور ناموس دهر ،حضرت امام الزمان "ارواحنا فداه" مبارک باد.

دوش آگهی ز یار سفر کرده داد باد من نیز دل به باد دهم،هر چه بادباددریافت فایل ضمیمه