فینال مسابقات اسکی اسنوبرد و آلپاین برگزار می شود .

فینال مسابقات اسکی اسنوبرد و آلپاین برگزار می شود . فینال مسابقات اسکی اسنوبرد و آلپاین برگزار می شود .

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،  فینال مسابقات اسنوبرد و آلپاین قهرمانی  در پیست توچال با مشارکت هیات اسکی استان تهران و این مجموعه درروز سیزدهم اردیبهشت ماه درتوچال برگزار می شود.دریافت فایل ضمیمه