با اجرای طرح جامع ، توچال به بزرگترین مجموعه تفریحی – ورزشی خاورمیانه بدل خواهدشد

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ، به دنبال برگزاری جلسه مدیران ارشد هلدینگ سیاحتی یا مدیران مجموعه تله کابین توچال ، طرح جامع تهیه شده برای این مجموعه مورد بررسی و بازبینی قرارگرفته ، مقررشد تا به زودی این طرح به برای اجرا ابلاغ شود .به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ، به دنبال برگزاری جلسه مدیران ارشد  هلدینگ سیاحتی یا مدیران مجموعه تله کابین توچال ، طرح جامع تهیه شده برای این مجموعه مورد بررسی و بازبینی قرارگرفته ، مقررشد تا به زودی این طرح به  برای اجرا  ابلاغ شود .

براساس این گزارش دراین جلسه که با حضورمهندس قطبی معاونت توسعه و فناوری بنیادمستضعفان ، مهندس جدید ساز مدیرعامل هلدینگ سیاحتی ومراکز تفریحی پارسیان ، مهندس صفرزاده مدیرعامل شرکت توسعه خدمات پردیس ایرانیان ، مهندس میریحیایی معاونت توسعه و فناوری هلدینگ سیاحتی و مراکز تفریحی پارسیان ، کارشناسان موسسه دانشمند ، کارشناسان دفترمشاوران پررنگی ، مدیرعامل و مدیر فنی مهندسی شرکت تله کابین توچال درمحل این شرکت برگزارشد که با توجه به موقعیت اقتصادی ویژه شرکت تله کابین توچال ، درمنطقه ، طرح جامع این مجموعه  که می تواند آن را به بزرگترین مجموعه تفریحی _ ورزشی خاورمیانه بدل کند ، بررسی و پس از نهایی شدن دراولین زمان ممکن برای اجرا ابلاغ میشود.                  

بعد ازاین جلسه ؛ حضاران پس از بازدید از ایستگاه اول شرکت تله کابین توچال از نزدیک درجریان روند توسعه و اجرای طرح های جدید آن قرارگرفتند. 

دریافت فایل ضمیمه