قدر دانی فرمانده بسیج سازمان میراث فرهنگی از فعالیت های بسیج توچالفرمانده مرکز مقاومت بسیج سازمان میراث فرهنگی از فعالیت های صورت گرفته در راستای توسعه فرهنگ بسیج ،حمایت از بسیجیان و ارتقاءفعالیت های پایگاه بسیج حضرت قمر بنی هاشم علیه السلام (توچال) تقدیر نمودند.
.

دریافت فایل ضمیمه