حضورپزشکان قلب درهفته سلامت درتوچال

با هماهنگی های بعمل آمده ، گروهی از متخصصین و پزشکان قلب درهفته سلامت با حضور در مجموعه توچال به ارایه خدمات درمانی به مراجعین این مجموعه می پردازند .با هماهنگی های بعمل آمده ، گروهی از متخصصین و پزشکان قلب درهفته سلامت با حضور در مجموعه توچال به ارایه خدمات درمانی به مراجعین این مجموعه می پردازند .

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال، گروهی از متخصصین و پزشکان قلب بیمارستان قلب و عروق    شهید رجایی، روزجمعه، 18 فروردین ماه و به مناسبت فرارسیدن هفته سلامت، با برپایی چادری درایستگاه اول،   ضمن توزیع انواع تراکت های پزشکی، به صورت رایگان به معاینه سرپایی، سنجش فشارخون و قند خون میهمانان این مجموعه می پردازند. 

Salamati Week.jpgSalamati Week.jpg

دریافت فایل ضمیمه