نخستین رصد نجومی سال 91 در توچال

نخستین رصد نجومی سال 91 توچال، با عنوان "شب یوری" شبانگاه 24 فروردین ماه درایستگاه اول این مجموعه برگزارمی شود.نخستین رصد نجومی سال 91 توچال، با عنوان "شب یوری" درایستگاه اول این مجموعه برگزارمی شود.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال، نخستین برنامه رصد نجومی سال جدید درتوچال، با همکاری کارشناسان مجله نجوم و مجموعه تفریحی ورزشی توچال، باعنوان "شب یوری " در ایستگاه اول توچال برگزار        می شود.

علاقمندان به رصد آسمان شب می توانند برای حضوردراین برنامه، شبانگاه 24 فروردین ، به ایستگاه اول تله کابین مراجعه کنند.

rasad.jpg

دریافت فایل ضمیمه