ادامه کاشت درخت درتوچال

با هماهنگی های بعمل آمده، تا پایان فروردین ، بیش از 3000 اصله درخت به مجموعه تفریحی – ورزشی توچال اضافه خواهد شد.derakhtkari_.jpgبا هماهنگی های بعمل آمده، تا پایان فروردین ، بیش از 3000 اصله درخت به مجموعه تفریحی ورزشی توچال اضافه خواهد شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال، پس از عملیات جمع آوری سنگریزه ها و خاکهای انباشته شده حاشیه جاده سلامتی، کاشت بیش از 3000 اصله درخت از ابتدای سال 91 دردستورکار این مجموعه قرارگرفته است.

براساس این گزارش، این تعداد درخت، در بخش های متخلف این مجموعه مانند جاده سلامت، چشمه، مسیر کوهپیمایی ضلع شمالی سایت اداری و... در حال کاشت است.

شایان ذکر است که تاکنون درچندین مرحله ، چند صد اصله درخت دراین مجموعه کاشته شده که آخرین آنها کاشت 300 اصله درخت درروزهای پایانی سال بوده است .    

 

دریافت فایل ضمیمه