برگزاری جلسه آموزشی حجاب و عفاف درتوچال

درراستای ابلاغیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به زیرمجموعه های خود درجهت اشاعه فرهنگ آموزش فرهنگ حجاب و عفاف ، برگزارش سلسله جلساتی با همین محوریت درمحل دبیرخانه توچال آغازشد.در راستای ترویج فرهنگ حجاب و عفاف ، سلسله جلسات آموزشی با همین عنوان آغازشد.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال، جوادمیدانی نوش آبادی ، دبیرستاد اقامه نمازاین شرکت با بیان این مطلب گفت : درراستای ابلاغیه بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به زیرمجموعه های خود درجهت اشاعه فرهنگ آموزش فرهنگ حجاب و عفاف ، برگزاری سلسله جلساتی با همین محوریت درمحل دبیرخانه توچال آغازشد.

وی افزود : دراین جلسات که درسه نوبت دوساعته و با حضورحاج حمیدقربان پوربرگزارمی شود، بانوان شاغل درتوچال با مباحث درنظرگرفته شده دراین حوزه آشنا می شوند .

 میدانی درپایان گفت : آیین زندگی ، زن آیینه حجاب و عفاف محورهای این سه جلسه را تشکیل داده، درپایان به حاضران گواهینامه حضوردراین دوره آموزشی اعطا خواهدشد.   

Jalase Efaf.jpg   

دریافت فایل ضمیمه