دومین سالگرد گرامیداشت "کوهستان توچال" با حضور ورزشکاران و کوهنوردان برگزار شد.

این مراسم براى اولین بار در سال گذشته برگزار شد. امسال نیز با حضور کوهنوردان و ورزشکاران از استقبال زیادى برخوردار بود.این مراسم براى اولین بار در سال گذشته برگزار شد. امسال نیز با حضور کوهنوردان و ورزشکاران از استقبال زیادى برخوردار بود.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله¬کابین توچال ، آخرین جمعه فصل تابستان (شهریور ماه) ، روز توچال نامگذارى شده است. این نامگذاری توسط تعداد زیادی از کوهنوردان صورت گرفت تا در این روز همگی با صعود به قله عشق توچال هم دیدارى تازه کنند و به ترویج ورزش کوهنوردى کمک کنند.

بنابراین گزارش: در روز جمعه 26 شهریور 1395 تعداد بالغ بر ٢٠٠ نفر دو ساعت قبل از شروع مراسم جهت تزئین داخل جانپناه قله توچال و جانپناه هاى بین راه و پناهگاه ها حضور داشتند که در حدود ساعت ١١ ، تعداد کوهنوردان حاضر در قله زیباى توچال به صورت چشمگیری افرزایش یافت.

در حاشیه شروع این مراسم ، با حضور بیش از 2000 نفر از ورزشکاران و کوهنوردان،با سخنرانى آقاى ثابتى که از کوهنوردان پرسابقه این ورزش شروع شد. در این مراسم ، همه ورزشکاران ،یاد و خاطره ورزشکارانی که در رشته کوهنوردی و صعود های ورزشی جان خود را ازدست داده بودند گرامی داشتند.

حضور بیش از 2000 نفر از کوهنوردان در این مراسم در شرایط سخت صعود و با سرعت باد بیش از ٧٠ کیلومتر بر ساعت برگزار شد که خود قابل تقدیر است.

از جنبه های مثبت این برنامه این بود که در پایان برنامه طبق هماهنگی های به عمل آمده،کوهنوردان در مسیر بازگشت به پاکسازى کوهستان توچال پرداختند که نه تنها به اکوسیستم توچال لطمه ای وارد نشد بلکه همه ی کوهنوردان با کیسه هایی که بهمراه آورده بودند نسبت به پاکسازی این کوهستان زیبا پرداختند.

در کنار کوهنوردان و ورزشکاران این مراسم ، موتور سواران، جهت شرکت در این مراسم با موتورهاى حرفه اى کراس خود از مسیر شهرستانک بر فراز قله توچال حضور یافتند.