میهمانان توچال ،اجرام آسمانی را به همراه منجمان رصد کردند.به همت شرکت تله کابین توچال و با دعوت از ماهنامه نجوم ،اوقات فراغت میهمانان با رصد آسمان شب سپری شد.

به همت شرکت تله کابین توچال و با دعوت از ماهنامه نجوم ،اوقات فراغت میهمانان با رصد آسمان شب سپری شد.به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال، ساعت 19 الی 23 روز پنجشنبه 14 مردادماه ،میهمانان مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال ،تجربه ای متفاوت از حضور در بام تهران را در خاطرات خود به ثبت رساندند.

بنابراین گزارش،با همت شرکت تله کابین توچال ،ماهنامه نجوم به عنوان مرجع معتبر علم نجوم با استقرار چند دستگاه تلسکوپ با قابلیت زوم بسیار بالا ،اجرام منظومه شمسی و سیارات را ضمن رصد کردن فاز نحوه قرارگرفتن در این مسیر به عموم هموطنان آموزش دادند.

به جذابیت این حضور می توان به این نکته اشاره نمود که بسیاری از مراجعین ،برای نخستین بار بود که اجرام آسمانی را که در منظومه شمسی با چشم غبر مسلح قابل رویت نبود را با استفاده از تلسکوپ ها از نزدیک مشاهده کنند و با خلقت بی نهایت خواند بیشترآشنا شوند.

شایان ذکر است برنامه های علمی دیگری نیز در دست بررسی است و در آینده ای نزدیک شاهد برگزاری آن ها خواهیم بود