اقدام مجموعه تفریحی ورزشی توچال،عمل به بهسازی مسیر کوه نوردیبه گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شرکت تله کابین توچال توچال ، به همت شرکت تله کابین توچال ،عملیات بهسازی ،ایمن سازی ،جمع آوری آب های سطحی و توسعه فضای سبز مسیر کوهنوردی بام تهران تا ایستگاه چشمه ،آغاز شد.

سید محمد رضا پرهیزکار مدیرعامل این شرکت گفت:

بنا بر مطالعات صورت گرفته ،وبا توجه به تردد بسیاری از کوهنوردان در این مسیر و همچنین لزوم پیاده سازی بستری مناسب و ایمن برای ورزشکاران ،این پروژه عمرانی همزمان با مبعث رسول مهربانی (ص) عملیاتی شد.

این پروژ، که با هدف ایمن سازی دیواره کوه،بهسازی مسیر کوهنوردی ،جمع آوری آب های سطحی و استفاده بهینه از منابع آبی موجود در منطقه و همچنین توسعه فضای سبز تا ایستگاه چشمه آغاز شده است و امیدواریم برای ورزشکاران،میهمانان و هموطنان گرامی بیش از پیش پربهره تر گردد.

مدیرعامل شرکت تله کابین توچال افزود:

بر همین اساس ،طبق مذاکرات صورت گرفته قبلی ،دانشگاه هنر به عنوان مشاور این پروژه ما را در ایجاد شرایطی مطلوب برای هموطنان یاری خواهد نمود.

دریافت فایل ضمیمه