اخذ گزارش مطلوب حسابرسی سال مالی 94 برای شرکت تله کابین توچال صادر شد.

شرکت تله کابین توچال، گزارش مطلوب حسابرسی سال منتهی به 29 اسفند 94 خود را دریافت کرد.به گزارش پایگاه اطلاع رسانی و روابط عمومی شرکت تله کابین توچال، کلیه صورت های مالی این شرکت پس از بررسی حسابرسان موسسه حسابرسی مفید راهبر در تاریخ 8 اردیبهشت ماه مطلوب اعلام شد.

در بخش اظهار نظر گزارش این موسسه آمده است:

"به نظر این موسسه ،صورت های مالی یاد شده در بالا،وضعیت مالی شرکت تله کابین توچال (سهامی خاص) در تاریخ 29 اسفندماه 1394 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن برای سال منتهی به تاریخ مزبور،از تمام جنبه های با اهمیت ،طبق استانداردهای حسابداری ،به نحو مطلوب نشان می دهد"

بنابراین گزارش، سید محمد رضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال گفت:

با استقرار سیستم حسابرس داخلی شرکت و اصلاح روند حسابداری ، برای دومین سال موفق به اخذ گزارش مطلوب حسابرسی شده ایم و امیدواریم با تمهیدات اتخاذ شده برای سال مالی 95 ، با ایجاد بستری مناسب برای سرمایه گذاران در راستای گسترش تجهیزات ورزشی ، رفاهی و فرهنگی ،تحولی چشم گیر در ارایه خدمات ایجاد کنیم.

دریافت فایل ضمیمه