ساعات و روزهای کاری

برای اطلاع از ساعات و روزهای کاری کلیک کنید
Animated_clock.gif


ساعت کاری مجموعه تفریحی ورزشی توچال

تله کابین(عادی و اسکی بازان)

روزهای هفته

ساعت شروع(از ایستگاه یکم)

ساعت خاتمه(از ایستگاه یکم)

شنبه تا چهارشنبه


08:30

14:00

 پنجشنبه وجمعه

06:30

تا تکمیل ظرفیت پذیرش

تله سی یژ چشمه

روزهای هفته

ساعت شروع

ساعت خاتمه

شنبه تا چهارشنبه

تعطیل

تعطیل

پنج شنبه

08:00

18:00

                 جمعه

08:00

19:00

سورتمه توچال

روزهای هفته

ساعت شروع

ساعت خاتمه

شنبه تا چهار شنبه

09:00

17:00

پنج شنبه

08:00

18:00

                 جمعه08:00 

19:00

(کلیه ساعت ها و روزهای مذکور با توجه به مساعد بودن شرایط جوی و مسائل فنی قابل بهره برداری خواهد بود)

*لازم به توضیح می باشد با توجه به ظرفیت محدود تله کابین در صورت به حدنصاب رسیدن ظرفیت در هر ساعتی از صبح،از فروش بلیت برای عزیمت به ایستگاه های بالاتر خودداری می گردد.

سامانه اطلاع رسانی و نظارت همگانی بر خدمات توچال:  021.24875000