میهمان گرامی:
 از وقتی که برای درج نظرات ارزشمندتان در اختیار ما قرار داده اید صمیمانه سپاسگزاریم.
این اطمینان به شما داده می شود که این نظرات برای تیم مدیریتی مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال راهگشا بوده و قطعا در ارایه خدمات مطلوب تاثیر گذار است.
سلامتی و بهروزی شما آرزویمان است.
ارایه خدمات در پارکینگ های مجموعه راضی کننده است؟
برخورد همکاران نظم دهنده مستقر در پارکینگ مطلوب است؟
نظافت محوطه های عمومی(پارکینگ،مسیر پیاده روی جاده سلامت و...) مطلوب است؟
نحوه سرویس دهی خودرو های برقی در مسیر جاده سلامت مناسب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران سیتادو مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در کافی شاپ کاوان مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران چیلی هاووس مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران شقایق (آبشار)مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران شیلا مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران بولونیز مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران پونه مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران بوم برگرمطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران بام تهران مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در کافی شاپ هات چاکلت مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران ایستگاه دوم مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران ایستگاه پنجم مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران هتل توچال مطلوب است؟
کیفیت خدمات ارایه شده در رستوران جگرسرا مطلوب است؟
نحوه برخورد پرسنل مستقر در ایستگاه ها (ایستگاه1-2-5و7) مورد رضایت است؟
نحوه پاسخگویی همکاران مرکز اطلاع رسانی مستقر در ایستگاه اول مطلوب است؟
نظافت کابین های تله کابین توچال مطلوب است؟