باشگاه بگ جامپ توچال
باشگاه_بگ_جامپ_توچال_6a8a3ad4-7.jpg
آدرنالین در این باشگاه برقرار است!!!
باشگاه بگ جامپ توچال واقع در ایستگاه اول -بام تهران شما را با هیجانی وصف ناپذیر روبرو میکند.

روزها و ساعات کاری:
شنبه تا چهارشنبه از ساعت 12 تا 21
پنجشنبه و جمعه از ساعت 10 تا 23

تلفن رزرو:
26804043
09199090260