خبری مهم برای جامعه بزرگ اسکی ایران: سید محمدرضاپرهیزکار,عضو هیات رییسه فدراسیدن اسکی جمهوری اسلامی ایران شد.

سید محمدرضاپرهیزکار,عضو هیات رییسه فدراسیدن اسکی جمهوری اسلامی ایران شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال ,در جمع بندی هیات رییسه فدراسیون اسکی ج.ا.ا سید محمدرضا پرهیزکار مدیرعامل و نایب رییس بزرگترین مجموعه تفریحی ورزشی پایتخت_شرکت تله کابین توچال به عنوان عضو هیات رییسه این فدراسیون انتخاب و معرفی شد.
بنابراین گزارش :تجربیات موفق,استراتژی های توسعه ورزش و حمایت از نخبه پروری از شاخصه های مهم این انتصاب به شمار میرود.
این گزارش حاکی است:با روند افزاینده تعداد استعدادهای ورزش اسکی در 4سال گذشته در پیست اسکی بین المللی توچال ,پتانسیل بالفعل استعدادهای پنهان جوانان در این 4سال با برنامه ریزی صورت گرفته شکوفا شده است.
در ادامه این گزارش پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال با اشاره به کشف استعدادهای پر ارزش در 1400روز گذشته اظهار امیدواری کرد تا با بهره گیری از امکانات فدراسیون اسکی در سال جاری و سال های آتی شاهد تقویت تیم های اسکی در سطوح داخلی و بین المللی باشیم.
گفتنی است پرهیزکار از سال 93 با رویکرد اشاعه و همگانی نمودن ورزش پیرو منویات مقام معظم رهبری(دامت برکاته) و نیز ایجاد زیرساخت های مطلوب خدمت رسانی به هموطنان به عنوان مدیرعامل و نایب رییس شرکت تله کابین توچال منصوب شده است.