بانکداران پاسارگاد،توچال را فتح کردند

ارتفاعات توچال، بار دیگر میزبان پر شور مدیران و بانکداران بانک‌پاسارگاد بود. در این برنامه سراسری عده‌ای از بانکداران بانک‌پاسارگاد، به قله مرتفع توچال صعود کردند.ارتفاعات توچال، بار دیگر میزبان پر شور مدیران و بانکداران بانک‌پاسارگاد بود. در این برنامه سراسری عده‌ای از بانکداران بانک‌پاسارگاد، به قله مرتفع توچال صعود کردند.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله ­کابین توچال،همایش پیاده روی کارکنان بانک پاسارگاد به همراه مدیران عالی رتبه این بانک،با حضور در مجموعه تفریحی ورزشی توچال ،به پیاده روی پرداختند.

بنا براین گزارش:بانکداران پاسارگاد ،پس از حضور خود در ساعات اولیه روز جمعه در پارکینگ شماره 1 مجموعه ، پس از حضور در جاده سلامت به سمت بام تهران و ارتفاعات توچال پیاده روی خود را آغاز کردند و تا ایستگاه دوم و صعود به ارتفاع 2480 متری ،پس از کمی استراحت با استفاده از تله کابین به ایستگاه پنجم،پذیرایی و صرف صبحانه عزیمت نمودند.

این گزارش می افزاید:هماهنگی های به عمل آمده برای حضور بیش از 1000نفر از بانکداران پاسارگاد،به نحو مطلوب ارزیابی شد و این همایش عظیم با موفقیت تیم اجرایی طرفین به پایان رسید.

گفتنی است شرکت تله کابین توچال ،همواره آماده میزبانی از گروه های مختلف هموطنان،برای برگزاری رویدادهای فرهنگی می باشد.