در راستای توسعه فضای سبز توچال،کاشت نهال گردو در این منطقه آغاز شد.

درخت گردو ،یکی از گیاهان سازگار با منطقه البرز جنوبی و توچال است.درخت گردو ،یکی از گیاهان سازگار با منطقه البرز جنوبی و توچال است.

به گزارش روابط عمومی شرکت تله ­کابین توچال ، به دستور مدیرعامل این شرکت ،با توجه به ایجاد زیرساخت های مناسب توسعه فضای سبز که در سال گذشته در مجموعه عملیاتی گردید،کاشت درخت های گردو با نژاد های مرغوب و اصلاح شده در فاز اول ،در مسیر کوهنوردی تا ایستگاه دوم توچال آغاز گردید.

برهمین اساس سید محمد رضا پرهیزکار مدیرعامل شرکت تله کابین توچال با اعلام خبر شروع فاز دوم عملیات بهسازی مسیر کوهنوردی،این منطقه را آخرین ریه تنفسی شمال شهر تهران برشمرد و افزود:

همانگونه که در اسفندماه سال گذشته همزمان با غرس درختان در مسیر جاده سلامتی قول داده بودیم،با ایجاد فضای سبز قابل استفاده همگانی ،میتوان به سرمایه گذاری این نعمت الهی برای آیندگان افتخار کرد و ما بر عهد و قول خود با مردم پایبند هستیم.

وی لزوم توسعه فضای سبز در توچال را حیاتی دانست و با اشاره به مغفول ماندن این امر مهم در دوره های گذشته خاطر نشان کرد:

با کاشت درخت گردو در منطقه توچال ،امیدواریم با همکاری همه ورزشکاران و مراجعین ،ضمن حفظ محیط زیست و طبیعت بی بدیل منطقه توچال ،به زودی شاهد توسعه بیش از پیش گونه های متنوع گیاهی متناسب با این منطقه باشیم.