تغییر ساعات کاری تا تاریخ 5 خرداد ماه 1396

بهترین فرصت برنامه ریزی در کنار خانواده.با افتخار میزبانتان هستیم...به گزارش روابط عمومی شرکت تله کابین توچال،ساعات و روزهای کاری این مجموعه از تاریخ 26 فروردین ماه لغایت 5 خرداد ماه1396 طبق جدول ذیل می باشد.

ساعت کاری تا 5 خرداد96.jpg

دریافت فایل ضمیمه