تسهیلات خدمات


تخفیف-کاشت-مو-سیماطب.jpg

 " تعرفه تسهیلات حمایتی و تشویقی مجموعه توچال"

ردیف

گروه شامل تخفیف

رفت و برگشت ایستگاه 1 به 5 با نرخ مصوب 270.000 ریال

رفت و برگشت ایستگاه 1 به 7 با نرخ مصوب 380.000 ریال

بلیت سورتمه با نرخ مصوب 200.000 ریال

بلیت تله سی یژ با نرخ مصوب  100.000 ریال

1

خانواده معظم شهدا (پدر، مادر، همسر و فرزندان شهید)

(ارائه کارت شناسایی معتبر و یا معرفی نامه رسمی بنیاد شهید الزامی است)

یک عدد رایگان

یک عدد رایگان

یک عدد رایگان

یک عدد رایگان

2

جانباز معزز دارای کارت جانبازی

(ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است)

یک عدد رایگان

یک عدد رایگان

یک عدد رایگان

یک عدد رایگان

3

همسر و فرزندان جانبازان گرامی زیر 50 درصد

(ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است)

150.000

280.000

150.000

70.000

4

همسر و فرزندان جانبازان گرامی بیش از 50 درصد

(ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است)

100.000

200.000

100.000

50.000

5

ایثارگران و آزادگان سرفراز

(ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است)

150.000

200.000

150.000

70.000

6

بسیجیان فعال

(ارائه کارت عضویت بسیج الزامی است)

150.000

200.000

150.000

70.000

7

دانشجویان

(ارائه کارت دانشجویی معتبر الزامی است)

150.000

200.000

150.000

70.000

8

دانش آموزان (به صورت گروهی)

(مکاتبه مدارس قبل از مراجعه الزامی است)

150.000

200.000

150.000

70.000

9

بیماران خاص و افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی ، کمیته امداد و بازنشستگان

(ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است)

150.000

200.000

...

...

                                                    

                                                     (قیمت ها با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده می باشد)