ارتباط مستقیم با مدیر عاملدیدار حضوری با مدیر عامل شرکت تله کابین توچال
به پاس احترام به در خواست های مراجعین ، از این پس شما عزیزان میتوانید جهت دیدار حضوری با مدیرعامل شرکت تله کابین توچال با تلفن 22421501
 و تعیین وقت در روزهای سه شنبه هرهفته از ساعت 9 الی 11 صبح اقدام نمایید.

ارسال پیامک به مدیر عامل شرکت تله کابین توچال:
همچنین شما می توانید پیشنهادات خود رادرارایه خدمات مطلوب تربه صورت
" پیام کوتاه " به (200097147) ارسال نموده و این اطمینان به شما داده می شود که نظرات سازنده شما در اسرع وقت پیگیری خواهد شد.

از همیاری شما صمیمانه سپاسگزاریم.