سامانه اطلاع رسانی و نظارت همگانی بر خدمات توچال
سامانه اطلاع رسانی و نظارت بر خدمات تله کابین توچال با تلفن 24875000 به صورت شبانه روزی ،آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات کلیه مخاطبین گرامی میباشد.

ضمنا شما میتوانید وضعیت آب و هوایی حاکم بر ایستگاههای چهارگانه شرکت تله کابین توچال(ایستگاه اول،ایستگاه دوم،ایستگاه پنجم،ایستگاه هفتم و هتل توچال) را بصورت آنلاین مطلع شوید.