مزایده و مناقصه

در حال حاضر موردی برای نمایش وجود ندارد

*******************************************************************


در صورتی که علاقه مند به مشارکت در سرمایه

 گذاری و یا اجرای طرحی نوآورانه در مجموعه

 تفریحی ورزشی توچال می باشید می توانید

ضمن تماس با کارشناسان کمیسیون معاملات 

این مجموعه با تلفن 22421401  از راهنمایی آن

 ها جهت همکاری ،بهره مند شوید.