غرفه ها 
پذیرایی به سبک شما!

اگر به دنبال برندهای برتر نوشیدنی و کافی شاپ هستید،ما همه ی خواسته های شما را

در این مجموعه فراهم نمودیم.

کافی شاپ ، غرفه دمنوش ها، صبحانه یا عصرانه ،همه و همه در توچال-بام تهران قابل دسترس است.

فقط کافیست خود را بر "بام تهران" برسانید تا لذت صرف نوشیدنی را با دید ابدی تهران

تجربه کنید...
12.jpg


11.jpg

10.jpg