نرخ اقامت در هتل توچال
(قیمت ها با احتساب 9%مالیات بر ارزش افزوده می باشد)


پس از واریز مبلغ مورد نظر به حساب شماره :


IR980120000000001587504794


ویا به حساب جام بانک ملت به شماره:


1587504794


واریز و جهت تاییدیه رزرو با تلفن 22418000 تماس حاصل فرمایید.