نرخ اقامت در هتل توچال

نرخ اقامت در مرتفع ترین هتل دنیا، هتل توچال

(قیمت ها با احتساب 9%مالیات بر ارزش افزوده می باشد)


نوع اتاق


قیمت(بابت هرشب اقامت)


سینگل(یک نفره)2/120/000   ریال


دبل(دونفره)


3/150/000 ریال


دبل کینگ(دونفره vip(


3/500/000 ریال


سوئیت نرمال(سه نفره)


3/540/000 ریال


سوئیت رویال(سه نفره)


5/210/000 ریالبابت اقامت هر نفر اضافه ، مبلغ 920/000 ریال به هزینه های 


اقامت افزوده می شود.


پس از واریز مبلغ مورد نظر به حساب شماره :


IR980120000000001587504794


ویا به حساب جام بانک ملت به شماره:


1587504794


واریز و جهت تاییدیه رزرو با تلفن 22418000 تماس حاصل فرمایید.