سینما 5 بعدیسینما 5 بعدی بام تهران:
بعد از یک پیاده روی روزانه و یا کوهنوردی ارتفاعات توچال ،برای تکمیل نشاط و

شادی ،می توانید با استفاده از "سینما 5 بعدی" بام تهران ،خاطره ای خوش

برای خود و خانواده به ثبت برسانید.

این سینما که ساخت کشور ایتالیا است در ایستگاه اول تله کابین توچال قرار

گرفته و تمام اتفاقات مجازی اعم از :باد ،طوفان ،سرعت،هیجان و ... را در پیش

روی شما قرار خواهد داد.

این سینما همه روزه از ساعت 9 صبح الی 24 شب پذیرای شما خواهد بود.
(بهاء بلیط برای هر نفر 100,000 ریال میباشد)

IMG_9971.jpg