پیست اسکیپیست اسکی توچال
 
1- پیست اسکی ایستگاه هفتم
این پیست از پائین قله  توچال ( 3850 متر ) شروع شده و به هتل ( 3550 متر) ختم می شود. طول پیست 1200 متر می باشد و با توجه به حضور مربیان مجرب و شیب بسیار مناسب پیست ، مکانی فرح بخش جهت استفاده دوستداران اسکی می باشد.
در این پیست برای سهـولت در رفت و آمد اسـکی بازان عـزیز یک تله سـی یژ ( دوپل مایر) و یک تله اسکی تعبیه گردیده است.
با توجه به ارتفاع پیست اسکی ایستگاه هفتم (بیش از 3500 متر از سطح دریا) ، اولین پیست  اسکی برفگیر کشور می باشند و بیش از هشت ماه در سال قابل بهره برداری است.
 
مزایای پیست اسکی توچال:
  • نزدیکی به مرکز شهر
  • مطمئن بودن مسیر حرکت تا پیست
  • استفاده از هتل زیبا و مجهز توچال
  • تهیه بهترین لوازم اسکی از مدرسه اسکی
  • دارای سه خط تله سی یژ و یک خط تله اسکی
  • بهترین و مجرب ترین مربیان اسکی
  • سامانه تلفنی اطلاع رسانی و نظارت همگانی بر خدمات توچال:24875000

 IMG_0374.jpg