ارتباط با ما

تلفن تماس واحدهای شرکت تله کابین توچال
تلفن تماس واحدهای شرکت تله کابین توچال:
021-24875000


واحد
داخلیدورنگار
فکس مرکزی شرکت تله کابین توچال
10102122173440
روابط عمومی و تبلیغات
220

بازاریابی
240-241
*
حراست20702122421409
مدیرمالی و منابع انسانی
108
*
 مدیرفنی،مهندسی و اجرایی
244
02122421506
منابع انسانی136

مرکز پیام و اطلاع رسانی201
آدرس : تهران ، بزرگراه چمران ، روبروی نمایشگاه بین المللی ، خیابان یمن ( تابناک سابق ) ، انتهای خیابان ولنجک
کد پستی : 1985886833