آخرین عناوین

آرشیو خبر

عضویت

تصاویر مجموعه

گالری تصاویر

تبلیغات

لینک های مرتبط


قیمت بلیت ها

"بهاء بلیط خطوط تله کابین توچال"

ردیف

محل فروش بلیط

بهاءبلیط

(ریال)

شاخص مسیر

روزهای کاریمبدا
مقصد
1
ایستگاه 1 یا 2
100/000
رفت یا برگشت
به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1

تا ایستگاه 2
یا بالعکس
2
ایستگاه 2 یا 5
100/000

رفت یا برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 2
تا ایستگاه 5
یا بالعکس
3
ایستگاه 1 یا 5
150/000
رفت یا برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1
تا ایستگاه 5
یا بالعکس

4
ایستگاه 5 یا 7
100/000
رفت یا برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 5
تا ایستگاه 7
یابالعکس
***
***
***
***
***
***
***
1
ایستگاه 1
150/000
رفت و برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1
تا ایستگاه 2
و بالعکس
2
ایستگاه 1
250/000
رفت و برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1
تا ایستگاه 5
و بالعکس
3
ایستگاه 5 یا 7
200/000
رفت و برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 5
تا ایستگاه 7
 وبالعکس
4
ایستگاه 1
350/000
رفت و برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1
تا ایستگاه 7
 وبالعکس
***
***
***
***
***
***
***ایستگاه 1


500/000**


رفت و برگشت تا پیست اسکی (بدون لوازم اسکی)*

همه روزه تا اطلاع ثانویاز ایستگاه
1


تا پیست بین المللی
توچال و بالعکس

*- دارندگان تجهیزات اسکی فقط هزینه رفت وبرگشت به پیست بین المللی توچال را پرداخت میکنند.
*-هزینه تجهیزات اسکی که توسط مدرسه اسکی توچال عرضه میشود جداگانه محاسبه میشود.
تلفن مدرسه اسکی توچال:22403999"تسهیلات ویژه شرکت تله کابین توچال "

ردیف
نوع بلیط
قیمت(ریال)
توضیحات              
1

دانش آموزان
100/000

با ارائه درخواست از مدرسه و بصورت گروهی قابل استفاده می باشد.
2

دانشجویان
150/000

با ارائه درخواست از دانشگاه و بصورت گروهی قابل استفاده می باشد.


3جانبازان ،ایثارگران و خانواده معظم شهدا


100/000استفاده از این تعرفه با ارائه مدارک معتبر مقدور است.
----------------------------------------------
ضمنا جانبازان ،ایثارگران و خانواده معظم شهدا برای 3 نفراز همراهان خود، میتوانند با این نرخ بلیط تهیه کنند.


** تلفکس واحد  فروش:22421404