آخرین عناوین

آرشیو خبر

تصاویر مجموعه

گالری تصاویر

تبلیغات

لینک های مرتبط


قیمت بلیت ها


ردیف مسیر جهت ایام هفته بهاء بلیط (ریال) محل فروش
مبدا مقصد
1 1 2
رفت یا برگشت

لطفا به ساعات کار تله کابین مراجعه فرمائید.

100/000
ایستگاه 1 یا 2
2
2
5
رفت یا برگشت100/000
ایستگاه 2 یا 5
3
1
5
رفت یا برگشت
130/000
ایستگاه 1 یا 5
4 5 7 رفت یا برگشت 100/000
ایستگاه 5یا7
***
******
****
*******

******
5 1 2 رفت و برگشت 150/000
ایستگاه 1
6
1
5
رفت و برگشت250/000
ایستگاه 1
7
5
7
رفت و برگشت200/000
ایستگاه 5 یا 7


8


1


7

رفت و برگشت
300/000

ایستگاه 1
9
تله سی یژ چشمه
ایستگاه چشمه
رفت و برگشت

70/000
10

تله سی یژ چشمه
ایستگاه چشمه یا ایستگاه اول

رفت یا برگشت


40/000** تلفکس واحدفروش:22421404