ایام کار مجموعه تله کابین توچال ...

قال توجه همه ی شما دوستداران توچال!!!

با توجه به اتمام مراحل آماده سازی پیست جدید تیوب سواری...

پیست پاک ...

شـــب!!!هیجــــــــــان!!!اسکــــــــــــــی....


قیمت بلیت ها
رديف مسير جهت ایام هفته بهاء بليط (ريال) محل فروش
مبدا مقصد
1 1 2
رفت یا برگشت

لطفا به ساعات کار تله کابین مراجعه فرمائید.


ایستگاه 1 یا 2
2
2
5
رفت یا برگشت
ایستگاه 2 یا 5
3
1
5
رفت یا برگشت

ایستگاه 1 یا 5
4 5 7 رفت یا برگشت
ايستگاه 5یا7
***
******
****
*******

******
5 1 2 رفت و برگشت
ايستگاه 1
6
1
5
رفت و برگشت
ايستگاه 1
7
5
7
رفت و برگشت
ایستگاه 5 یا 7


8


1


7
رفت و برگشت(آخر هفته و تعطیلات)

رفت و برگشت(روزهای وسط هفته)


ايستگاه 1


9
اسکی


7


رفت و برگشت(آخر هفته و تعطیلات)

رفت و برگشت(روزهای وسط هفته)

400/000
-----------
350/000


ايستگاه 1**واحدفروش:22173442