مدیرعامل شرکت تله کابین توچال به عنوان رئیس کمیته همگانی فدراسیون اسکی ج.ا.ا معرفی شد...

"آخر هفته ها ،همه ی شما دعوتید!!!

تهران از اينجا ديدني تر است...

تهران بيني، اينبار از تله سيژ چشمه....

"مــــزایده و مناقصــــه"

قابل توجه همه دوستداران توچال!

بازگشایی کلیه خطوط تله کابین توچال...

"بخشی از مرقومه مقام معظم رهبری در بازدید از مجموعه توچال"

تلاشی دیگر،در مجموعه بزرگ تفریحی ورزشی توچال...


قیمت بلیت ها
رديف مسير جهت ایام هفته بهاء بليط (ريال) محل فروش
مبدا مقصد
1 1 2
رفت یا برگشت

لطفا به ساعات کار تله کابین مراجعه فرمائید.

100/000
ایستگاه 1 یا 2
2
2
5
رفت یا برگشت100/000
ایستگاه 2 یا 5
3
1
5
رفت یا برگشت
130/000
ایستگاه 1 یا 5
4 5 7 رفت یا برگشت 100/000
ايستگاه 5یا7
***
******
****
*******

******
5 1 2 رفت و برگشت 150/000
ايستگاه 1
6
1
5
رفت و برگشت250/000
ايستگاه 1
7
5
7
رفت و برگشت200/000
ایستگاه 5 یا 7


8


1


7

رفت و برگشت
300/000

ايستگاه 1
**واحدفروش:22173442