آخرین عناوین

آرشیو خبر

عضویت

تصاویر مجموعه

گالری تصاویر

تبلیغات

لینک های مرتبط


قیمت بلیت ها

"بهاء بلیط خطوط تله کابین توچال"

ردیف

محل فروش بلیط

بهاءبلیط

(ریال)

شاخص مسیر

روزهای کاریمبدا
مقصد
1
ایستگاه 1 یا 2
100/000
رفت یا برگشت
به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1

تا ایستگاه 2
یا بالعکس
2
ایستگاه 2 یا 5
100/000

رفت یا برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 2
تا ایستگاه 5
یا بالعکس
3
ایستگاه 1 یا 5
150/000
رفت یا برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1
تا ایستگاه 5
یا بالعکس

4
ایستگاه 5 یا 7
100/000
رفت یا برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 5
تا ایستگاه 7
یابالعکس
***
***
***
***
***
***
***
1
ایستگاه 1
150/000
رفت و برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1
تا ایستگاه 2
و بالعکس
2
ایستگاه 1
250/000
رفت و برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1
تا ایستگاه 5
و بالعکس
3
ایستگاه 5 یا 7
200/000
رفت و برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 5
تا ایستگاه 7
 وبالعکس
4
ایستگاه 1
350/000
رفت و برگشت

به منوی ساعات کاری
مراجعه فرمایید
از ایستگاه 1
تا ایستگاه 7
 وبالعکس
***
***
***
***
***
***
***ایستگاه 1


500/000**


رفت و برگشت تا پیست اسکی (بدون لوازم اسکی)*

همه روزه تا اطلاع ثانویاز ایستگاه
1


تا پیست بین المللی
توچال و بالعکس

*- دارندگان تجهیزات اسکی فقط هزینه رفت وبرگشت به پیست بین المللی توچال را پرداخت میکنند.
*-هزینه تجهیزات اسکی که توسط مدرسه اسکی توچال عرضه میشود جداگانه محاسبه میشود.
*- مدرسه اسکی توچال واقع در ایستگاه اول،جنب واحد عمران آماده ارایه خدمات به اسکی بازان می باشد.
*- تلفن مدرسه اسکی توچال:22403999"تسهیلات ویژه شرکت تله کابین توچال "

ردیف
نوع بلیط
قیمت(ریال)
  رفت
    و برگشت

توضیحات              
1

دانش آموزان
100/000

از ایستگاه1
      تا 
ایستگاه 5

با ارائه درخواست از مدرسه و بصورت گروهی قابل استفاده می باشد.
2

دانشجویان
150/000

از ایستگاه1
      تا
ایستگاه 7

با ارائه درخواست از دانشگاه بصورت گروهی ویا با ارائه اصل کارت دانشجویی معتبر به صورت انفرادی قابل استفاده می باشد.


3جانبازان ،ایثارگران و خانواده معظم شهدا


100/000
از ایستگاه1       تا
ایستگاه 7


استفاده از این تعرفه با ارائه مدارک معتبر مقدور است.
----------------------------------------------
ضمنا جانبازان ،ایثارگران و خانواده معظم شهدا برای 3 نفراز همراهان خود، میتوانند با این نرخ بلیط تهیه کنند.** تلفکس واحد  فروش:22421404